Návody

Hlavná stránka  »  Návody
Aby vám mohla vaša kuchynská linka Oresi dlho a dobre slúžiť, venujte prosím zvýšenú pozornosť nasledujúcim dôležitým informáciám, špecifikáciám a odporúčaniam.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A NÁVOD NA POUŽITIE KUCHYNSKEJ LINKY (NÁBYTKU) A JEJ VYBAVENIA

I. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
1. ZÁKLADNÁ TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

1.1. Korpusy našich kuchynských liniek sú vyrábané z vysoko kvalitných laminovaných dosiek o hrúbke 16 a 18 mm od svetových výrobcov Kronospan a Pfleiderer (Nemecko) a Egger (Rakúsko). Materiál na dvierka je dodávaný od nemeckých výrobcov Kronospan a Pfleiderer, rakúskeho výrobcu Egger a Fundermax, francúzskeho dodávateľa prémiových dekorov Polyrey a talianskeho výrobcu Arko. Lamino dvierka sú štandardne ohranené hranou ABS o hrúbke 1-2 mm. Dvierka z materialu MDF (stredne tvrda drevovláknitá doska) sú dodávané od nemeckého výrobcu Kronospan. Povrchové úpravy fóliovaním sú zaistené vysoko odolnou fóliu z materialu PET alebo PVC od nemeckých výrobcov Renolit a Klöckner Pentaplast. Všetky kovania sú dodávané od prestížnych dodávateľov, rakúskych značiek Blum a Grass a nemeckej značky Hettich

1.2. Kuchynský nábytok je určený pre štandardné podmienky prípravy jedál v domácnosti. Iný spôsob užívania, ako stúpanie na nábytok, sedenie či kľačanie na ňom, použití v exteriéri, položením nevhodných predmetov (príliš ťažkých, horúcich, ostrých) alebo používajú fyzické či chemicky agresívnych látok môže zapríčiniť poškodenie výrobku, pripadne spôsobiť úraz.

1.3. Nábytok je koncipovaný do interiéru s relatívnou vlhkosťou vzduchu v rozmedzí 25-65% pri teplote 18-24 ° C. Relatívna vlhkosť prostredia nižšia ako 25% a vyššia ako 65% pri bežnej izbovej teplote pôsobí negatívne na výrobok a môže spôsobiť nenávratnú deformáciu jednotlivých komponentov kuchynskej linky a to aj v prípade krátkodobého zaťaženia mimo rozsahu uvedených hodnôt.

1.4. Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť správnemu používaniu spotrebičov ako je varná kanvica, umývačka a rúra. Dvierka umývačky nenechávajte bezprostredne po skončení programu otvorené, varnú kanvicu neumiestňujte priamo pod horné skrinky, dvierka rúry nenechávajte otvorené ani pootvorené pri pečení ani bezprostredne po pečení, rúra sa dochladzuje po ukončení programu svojím vlastným ventilačno-chladiacim okruhom. Horúca para alebo horúci vzduch môžu spôsobiť nezvratné poškodenie povrchu materiálov Vašej kuchynskej linky. Plošné súčasti kuchynskej linky voči vlhkosti bezodkladne ošetrujte zotretím do sucha mäkkou utierkou bez drsných povrchov a to s maximálnym zreteľom v partiách spojenia dvoch kusov materiálu (napr. hrany, rohové spojenie pracovných dosiek a podobne)

1.5. Nábytok nevystavujte dlhodobo priamemu pôsobeniu vody a inej vlhkosti, nadmernej teplote (viď. bod1.3.) a slnečnému žiareniu. Priamym slnečným žiarením môže dochádzať k zmene farebného odtieňa výrobku. Ostré predmety, ako tvrdé hrany, nity na nohaviciach, pazúry domácich zvierat a.i. môžu nábytok nezvratne poškodiť.

1.6. Pri voľne stojacich spotrebičov, ako sú napr. chladničky, mrazničky, vinotéky, práčky, sušičky a.i. je nutné dodržať inštalačný návod udávaný výrobcom spotrebiča, najmä u dilatačných priestorov a v oblasti dostatočného odvetrania, kedy musí byť zabezpečený dostatočný prívod a odvod vzduchu.

2. FARBA POVRCHOV A FAREBNÁ STÁLOSŤ
2.1. Vnútorné priestory skriniek (steny, dno, vrch, police) u kuchynských liniek značiek Livanza a Bauformat sú štandardne biele bez ohľadu na zvolený vonkajšie dekór korpusu. S vonkajším dekórom korpusu je vnútro korpusu zhodné len v prípade otvorených (regálových skríň) bez dvierok a v prípade skríň s presklenými dvierkami. V značke Livanza pri zadaní skrine s tzv. pohľadovým bokom (lesklým, či matným) je ostatok korpusu vždy v bielej farbe aj z vonka aj z vnútra. Ide o technický štandard dodávateľa komponentov. Uvedené predstavuje charakteristickú vlastnosť výrobku a nejedná sa tak o jeho vadu.

2.2. ABS hrany alebo melamínové hrany nemusia mať úplne rovnakú farbu ako plošne použité materiály povrchovo dokončenej úprave laminovaním, fóliou, alebo akrylátom.

2.3. Farebné odtiene jednotlivých povrchov môžu pôsobiť subjektívne odlišne v závislosti na type povrchu aj napriek rovnakému označeniu odtieňa. Ide najmä o rozdiely farebného tónu rovnakého dekóru naneseného na rôzne typy povrchov (laminovanie, fólia, lak a.i.). Na optické pôsobenie farby má ďalej zásadný vplyv intenzita a lom dopadajúceho svetla

2.4. Svetlostálosť použitých povrchov je priamo závislá od umiestnenia jednotlivých častí v interiéri. V nadväznosti na intenzitu dopadajúceho priameho slnečného žiarenia sa jednotlivé plochy môžu po určitej dobe opticky odlišovať od ostatných plôch, na ktoré dopadá menšia intenzita slnečného svetla.

2.5. Jednotlivé farebnosť, lesk a drevo-kresba môžu obsahovať odlišnosti od vzoriek predložených pri výbere povrchu kuchynskej linky v dôsledku starnutia materiálov, pôsobením slnečného žiarenia, zmenou technológie výroby alebo ukážkou výrezu časti plochy, či šarže výroby daného dekoru použitého pre prezentáciu zo vzorkovníka.

2.6. Pracovné dosky z masívneho dreva, kompozitných epoxidových živíc, prírodného alebo umelého kameňa , keramiky a.i. sa môžu od prezentovaného vzorky farebne odlišovať v nadväznosti na výrobnú šaržu určitého typu pracovnej dosky. Uvedené predstavuje charakteristickú vlastnosť výrobku a nejedná sa tak o jeho vadu.

3. MECHANICKÁ ODOLNOSŤ, KRESBA A ŠTRUKTÚRA POVRCHOV
3.1. Plochy s hlbším reliéfom môžu vykazovať rôzne hlboký prepad drevnej kresby medzi letným (tmavším) a jarným (svetlejším) drevom.

3.2. Pri drevených štruktúrach povrchov nie je v prípade vertikálnych ani horizontálnych plôch zaručená ich vzájomná nadväznosť, (napr. z dvierok jednej skrine na dvierka susednej skrine, či z čela jedného šuplíka na čelo druhého šuplíka a.i.)

3.3. Drevodekory sa môžu odlišovať od použitého dekoru určeného pre prezentáciu na predajni. Dôvodom je použitie iba výrezu z celej plochy dekoru. špecifický osobitý dekor môže vykazovať originálne grafické odlišnosti v podobe hrčí, drevnej kresby a pod. mimo výsek prezentovanej vzorky. Uvedené predstavuje charakteristickú vlastnosť výrobku a jeho plošnej grafiky, nejedná sa tak o jeho vadu.

3.4. Materiál s veľkoformátovým dekorom sa môže odlišovať od použitej vzorky - výrezu, určeného pre prezentáciu na predajni.

3.5.Ak sa na ploche dielca povrchovo dokončeného laminátom nachádzajú povrchové odlišnosti v rovine celej okolitej plochy do veľkosti 2,9 mm na jeden bod v maximálnom počte 1 bodu na 1 dm ², je táto odlišnosť daná technológiou výroby, teda nejedná sa o chybu výrobku.

3.5a.Ak sa na ploche dielca povrchovo dokončeného fóliou, lakom alebo akrylátom nachádzajú povrchové odlišnosti v rovine celej okolitej plochy do veľkosti 1,2 mm na jeden bod v maximálnom počte 2 bodov na 1 dm ², je táto odlišnosť daná technológiou výroby, teda nejedná sa o chybu výrobku.

3.6. Pracovné dosky vyrobené z masívneho dreva sa môžu vo farebnosti a kresbe líšiť odprezentovaných vzoriek na predajniach. Tento rozdiel je daný prírodný podstatou materiálu.

3.7. Pracovné dosky vyrobené z vysoko leštených materiálov (najmä kameň, umelý kameň, kompozitné materiály POLYSTON-Solid Suurface, Stonex, Avonite, Corian) môžu byť najmä v tmavých dekoroch náchylnejšie k poškrabaniu povrchovej úpravy spôsobené nevhodným používaním (viď. kapitola III. Ošetrovanie, starostlivosť a čistenie.)

4. DVIERKA A ČELÁ ŠUPLÍKOV (ZÁSUVIEK)
4.1. Dvierka a čelá vyrobené z plošných, aglomerovaných materiálov (LTD, MDF, DTD) na báze dreva, sú povrchovo upravené lakom, dekoračnou fóliou, akrylátom, dyhou alebo laminovaním. U týchto materiálov môže vplyvom pnutia jednotlivých vrstiev dôjsť k nepatrnému priehybu alebo odchýlke od osi súmernosti stredovej vrstvy dielca. Táto prirodzená technologická odchýlka môže byť ± 4 mm / 1 bežný meter (napríklad: na dvierkach s dĺžkou680 mm je dovolený priehyb, teda rozdiel medzi krajnou a stredovou (prehnutou) časťou dielca ≤ 2,6 mm). Uvedené predstavuje charakteristickú vlastnosť výrobku a nejedná sa tak o jeho vadu.

4.3. Plošné dielce z masívneho dreva sú prírodným materiálom, ktorý môže meniť svoje vlastnosti (farba, rozmer, rovnosť povrchu) v súvislosti so zmenami okolia. vplyvom nevhodného prostredia ako je exteriér, vlhkosť v interiéri nad 65% a pod. môže dochádzať k ich poškodeniu.

4.4. Dvierka otvárané vo zvislej osi sú ku korpusu skrinky osadená pomocou dverových závesov. Vplyvom vlastnej váhy a namáhania môže po určitej dobe dôjsť k ich previsnutiu, ktoré je bežným prejavom užívania a nejedná sa o jeho vadu. Pomocou jednoduchého montážneho úkonu v súlade s návodom výrobcu kovaní, odporúčame v týchto prípadoch dvierka nastaviť. O typológii jednotlivých kovaní sa prípadne informujte u svojho predajcu.

4.5. Výklopné dvierka sú ku korpusu skrinky osadené pomocou výklopného kovania. vplyvom vlastnej váhy a namáhania môže po určitej dobe dôjsť k ich poklesu, čo je bežným prejavom užívania, resp. opotrebenia výrobku a nejedná sa o jeho vadu. Pomocou jednoduchého montážneho úkonu v súlade s návodom výrobcu kovaní, odporúčame v týchto prípadoch dvierka nastaviť.

4.6. Zásuvky (šuplíky) v skrinkách môžu po určitom čase vplyvom záťaže poklesnúť o 1-2 mm a dôjde tak k inému rozmiestnenie medzier medzi čelami zásuviek, ktoré je bežným prejavom užívania, resp. opotrebenia výrobku a nejedná sa o jeho vadu. pomocou jednoduchého montážneho úkonu v súlade s návodom výrobcu kovaní, odporúčame v týchto prípadoch zásuvky (šuplíky) nastaviť.

4.7.Zodpovednosť za vady či záruka sa nevzťahuje na prípady, keď dôjde k poškodeniu hrany či povrchu dvierka, resp. čielka (prednej plochy nábytku), alebo korpusu ktoré sú umiestnené v blízkosti vstavanej rúry v dôsledku nadmernej teploty pokiaľ nebola použitá krycia ochranná lišta k vstavanej rúre.

4.8.Zodpovednosť za vady či záruka sa nevzťahuje na prípady, keď dôjde k poškodeniu hrany či povrchu dvierka, resp. čielka, tzv. preštiepnutím materiálu s jeho vytrhnutím smerom od povrchu v oblasti kotvenia na záves , či iné kovanie. Takéto poškodenie je mechanického pôvodu , t.j. spôsobené neprimeraným (opakovaným , alebo jednorazovým) otváraním dvierka / čielka proti plnému uhlu otvorenia daného kovania.

5. PRACOVNÉ DOSKY
5.1. Rohové, či iné horizontálne spojenie dvoch kusov pracovných dosiek musí byť vykonané pomocou lepidla, prípadne montážneho silikónu, určených na tento účel.

5.2. Dekóry a kresba na pracovných doskách nemusia v mieste spoja na seba vzájomne nadväzovať.

5.3. Zodpovednosť za vady či záruka sa nevzťahuje na spoje pracovných dosiek v prípade, že nebolo použité spojovacie kovanie k tomu určené.

5.4. Zodpovednosť za vady či záruka sa nevzťahuje na spoje pracovných dosiek, prípadne iné časti pracovných dosiek v prípade deformácie telesa pracovnej dosky pôsobením vody, či inej vlhkosti (tzv. napučanie laminodrevotrieskovej dosky). V prípade rohového, či iného horizontálneho spojenia dvoch kusov pracovnej dosky je v prípade montáže od Oresi Slovakia toto spojenie voči krátkodobo pôsobiacej vlhkosti ošetrené a k deformácii vplyvom vlhkosti dochádza len v prípade nesprávnej údržby, t.j pri zanedbaní zotretia pôsobiacej vody, či inej vlhkosti. Čo je považované za mechanické poškodenie vplyvom nesprávnej údržby.

5.5. Výrezy v pracovných doskách musia byť ošetrené pomocou lepidla alebo špeciálneho montážneho silikónu určeného pre tento účel tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu s vodou v mieste rezu. Aj napriek takémuto ošetreniu nie je garantovaná odolnosť materiálu laminodrevotrieskovej dosky voči nadmernému, či dlhodobo trvajúcemu pôsobeniu vlhkosti (viď. 5.4).

5.6.Z dôvodu nosnosti a konštrukčnej stability je doporučený výrez v pracovnej doske pozdĺžne minimálne 150 mm od okraja dosky a od hrany spojenia dvoch kusov pracovnej dosky. (rohového či iného).

5.7.Na laminovanú plochu laminodrevotrieskovej pracovnej dosky môže priamo pôsobiť maximálna teplota 55 ° C a to vyslovene v krátkodobom časovom úseku, pričom opakovaným návykom pokladania teplých predmetov na pracovnú dosku môže dôjsť minimálne ku blednutiu povrchovej tlače dekórovania, odporúčame Vám použitie kuchynskej podložky. Takisto povrch laminovanodrevotrieskových dosiek nie je odolný voči priamemu kontaktu s čepeľami nožov, či iných ostrých predmetov. Poškodenia spôsobené rezom sú nezvratné a považované za mechanické poškodenie komponentu.

5.8.Na plochu zadného panelu (obloženia steny) vyrobeného z laminodrevotrieskovej dosky môže priamo pôsobiť maximálna teplota 55 ° C. a to vyslovene v krátkodobom časovom úseku, pričom opakovaným stykom teplých predmetov s povrchom zadných panelov (obloženia steny) môže dôjsť minimálne ku blednutiu povrchovej tlače dekórovania. Povrchová úprava nie je odolná voči priamemu kontaktu s čepeľami nožov, či iných ostrých predmetov. Poškodenia spôsobené rezom sú nezvratné a považované za mechanické poškodenie komponentu.

5.9. Na plochu chrbtového panelu vyrobeného z materiálu na báze polyméru môže priamo pôsobiť maximálna teplota 65 ° C. Poškodenia rezom či poškriabanie sú považované za mechanické poškodenie, obvykle sú však výrobcom servisne odstrániteľné.

6. SPOTREBIČE A ELEKTRO DOPLNKY
6.1. Na osvetlenie a doplnky s týmto sortimentom súvisiace sa vzťahuje zákonom stanovená lehota na uplatnenie zodpovednosti za chyby, resp. práv z chybného plnenia.

6.2. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na použitie zákazníkom dodaných spotrebičov v prípadoch, keď nemôže byť overená kompatibilita s priestorom skrinky v dôsledku požadovaného odvetrania daného spotrebiča a zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu. Takisto sa zodpovednosť za vady nevzťahuje na akékoľvek iné poškodenia a vady na zákazníkom dodaných spotrebičoch v dôsledku inštalačného priestoru v skriniach nábytku od Oresi Slovakia.

6.3. Zapojenie drezov a spotrebičov je možné pripojiť len na technicky schválené prípojky(T - ventil, zásuvka, kábel, plynový ventil s uzáverom cez plynárenskú hadicu, alebo potrubie). Dopojenie spotrebiča ku inžinierskej sieti (voda, elektrina, plyn), by mal previesť v každom prípade kvalifikovaný odborný inštalatér a to s vydaním potvrdenia o zapojení, ktoré by malo obsahovať identifikáciu inštalatéra, dátum dopojenia, výrobné označenie dopájaného výrobku (značka, model, výrobné číslo) a podpis, prípadne pečať inštalatéra.

6.4. Dvojročná záručná lehota sa nevzťahuje na spotrebný materiál, ako sú napr. náhradné zdroje energie v podobe batérií, žiaroviek pod.

6.5. Ku každému elektrospotrebičmi je priložený samostatný návod na obsluhu a ošetrovanie od výrobcu prístroja. Inštrukcie v návode obsiahnuté sú záväzné pre prípadné uplatnenie práv z chybného plnenia či záruky. Montér poverený od Oresi Slovakia spotrebiče osádza do dojednanej a následne inštalovanej kuchynskej zostavy, pričom návody ponecháva v priestore inštalácie, nerobí však inštruktáž ku ich ďalšiemu používaniu v zmysle v návodoch ku spotrebičom uvedeného.

6.6. Ak nie je uvedené v poznámke kúpnej zmluvy inak, spoločnosť Oresi Slovakia nezabezpečuje v rámci inštalácie kuchynskej linky zapojenie spotrebičov ku inžinierskym sieťam. Montéri poverení od Oresi Slovakia sú vo väčšine prípadov stolári, ktorí nie sú oprávnení zapájať plynové, elektrické a vodné zariadenia k ich prevádzkovým sieťam. Možnosti dohody o dopojení spotrebičov medzi klientom Oresi Slovakia a povereným montérom sú uvedené v zmluvnom dojednaní čl. 9.

7. MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIA JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV ZOSTAVY KUCHYNSKEJ LINKY, RESP. ZOSTAVY NÁBYTKU
7.1. Základom nasledujúcich údajov je zaťaženie rovnomerne na celú plochu prvku. bodové účinky sily musia byť podstatne menšie. Pokiaľ bude hmotnosť uvedené ako maximálna pôsobiť len na časť plochy prvku, nie je vylúčené jeho preťaženie v takto namáhanom bode s následkom deformácie a ďalšieho poničenia vybavenia. Všeobecne sa predpokladá použitie jednotlivých komponentov v súlade s ich primárnym určením.

7.2. Jednotlivé maximálne zaťaženie je špecifikované v nasledujúcej tabuľke. Riaďte sa, prosím, uvedenými inštrukciami. Prípadné preťaženie jednotlivých komponentov môže mať za následok zbavenie predávajúceho zodpovednosti za možné škody na nábytku, poškodenie iného vybavenia alebo škody na zdraví.

7.3. Všeobecné maximálne zaťaženie činí u spodných skriniek max. 85 kg na skrinku; pri horných skriniek max. 65 kg na skrinku a to v závislosti od materiálu muriva, na ktorom je skrinka zavesená, tzn. pri zaťažovaní vrchných v murive zavesených skríň je nutné brať zreteľ aj na nosné vlastnosti použitého muriva. Nosnosť vodorovných odkladacích plôch z laminodrevotriesky je max. 60 kg / m² ak nie je u konkrétnych produktov uvedené inak.

Tabuľka maximálnych povolených zaťažení.
Špecifikácia Max. záťaž pri rovnomernom rozložení (kg)

7.4. Skrinky (Pozor pri závesných v murive je dôležitý faktor nosná vlastnosť muriva)
Dno a vrchnica korpusu 15,00

7.5. Police – samonosné (Pozor pri závesných v murive je dôležitý faktor nosná vlastnosť muriva)
Sklenená do šírky 600mm 12,00
Sklenená šírky od 600mm do 900mm 13,50
Laminodrevotriesková o hrúbke 38mm 5,50
Sklenená hrúbky 8mm kotvená na úchyty, ktoré sú v balení, do šírky 600mm 6,30
Sklenená hrúbky 8mm kotvená na úchyty, ktoré sú v balení, od šírky 600mm do 900mm 7,30
7.5. Šuplíky (zásuvky)
Čiastočne výsuvná METABOX (Blum) 25,00
Čiastočne výsuvná QUADRO 25 (Hettich) 25,00
Plno výsuvná QUADRO V6 (Hettich) 30,00
Plno výsuvná TANDEMBOX (Blum) 30,00
7.7. Drôtený program – doplnková vnútorná výbava
Do potravinovej skrine šírky 600mm, mechanizmus o výške 1180-1550mm 80,00
Do potravinovej skrine šírky 400mm, mechanizmus o výške 1180-1550mm 80,00
Do spodných skriní šírky 150 a 300mm 10,00
Rohový kôš MAGIC CORNER Nosnosť celkom / nosnosť police 24,00 / 6,00
Rohový kôš QUATURIS Nosnosť celkom / nosnosť police 28,00 / 14,00
Otočný rohový kôš – nosnosť celkom / nosnosť police 20,00 / 10,00
Vnútorná samostatná drôtená polica –výsuvná 25,00
Rohový kôš LE MANS (nosnosť police) 25,00
Rohový kôš RECORNER MAXX (nosnosť police) 25,00
Výsuvný systém WARI CORNER (nosnosť police) 9,00
Výsuvný systém DISPENSA (nosnosť police) 18,00
Výsuvný systém TANDEM SOLO (nosnosť 1 koša) 3,50
Výsuvný systém DUSA (nosnosť 1 koša) 5,00
7.8. Osvetlené dná skriniek
Hĺbka 200m, do šírky 600mm, Povolená záťaž na 100mm police 2,00
Hĺbka 200m, od 600mm do 900mm šírky, Povolená záťaž na 100mm police 1,50

II. PRIESTOR PRE INŠTALÁCIU
8. NEVYHNUTNÁ PRIPRAVENOSŤ PRED INŠTLÁCIOU ZOSTAVY KUCHYNSKEJ LINKY

8.1. V prevažnej väčšine prípadov nie je kuchynská linka voľne stojace zostavou nábytku, ale je zakomponovaná do obytného priestoru. Je preto potrebné dbať na zvýšenú pozornosť pri príprave priestorov, do ktorých má byť zostava umiestnená a to ako z pohľadu celkového priestoru, tak z pohľadu jednotlivých inštalácií, prístupu energií, vody, odpadu a odvodu vzduchu. Príprava priestorov pre inštaláciu kuchynskej linky nie je súčasťou kúpnej ceny kuchynskej linky, t.j. túto činnos%t nezabezpečuje v priestore Oresi Slovakia s.r.o.. Aby mohlo prebehnúť dodanie Vašej kuchynskej linky bez najmenších nepríjemností a k Vašej plnej spokojnosti, venujte prosím pozornosť nasledujúcim bodom.

8.2. Pred začiatkom prác s inžinierskymi sieťami počítajte, prosím, s tým, že za spodnými skrinkami kuchyne je obmedzený priestor: u radov Dolti a Dolti Collection 60 mm, u radov Livanza a Bauformat 30 mm. Za skrinkami s vstavanými spotrebičmi (umývačkou, práčkou, chladničkou, mrazničkou, vinotékou, rúrou) a pri horných skrinkách za mikrovlnnou rúrou nie je žiadny voľný priestor. Všetky inštalácie u týchto spotrebičov tak nemôžu byť a to všeobecne situované priamo za vstavaný spotrebič / skrinku s ním.

8.2a Zásady pre vyvedenia inž. sietí pri LIVANZA a BAUFORMAT
- Priamo za vstavanými spotrebičmi nesmie byť vyvedená ani vedená žiadna inštalácia.

- Kuchyne Bau-for-mat a Livanza sú kuchynský nábytok vyrábaný v SRN, tzn. spodné skrine sú inštalované ku murivu na doraz zadnou hranou bočníc korpusov, odstup chrbtového sololitu je 30mm od muriva. Z tohto dôvodu sa neodporúča popri stenách viesť akékoľvek od muriva vystupujúce inštalácie, nakoľko by tieto mohli pôsobiť limitujúco pre inštaláciu samotnej kuchynskej zostavy.

- Nad priestorom varnej dosky a drezu nie je vhodné na plochu muriva (stien) umiestňovať žiadnu inštaláciu vody, elektriny, a.i. - Vodovodné inštalácie nie je vhodné na stene umiestňovať do jednej zvislej osi s akoukoľvek elektroinštaláciou, pokiaľ sa elektroinštalácia nachádza vertikálne pod úrovňou vodovodnej inštalácie.

- Pri spúšťaní akýchkoľvek stropných podhľadov nad technické vysoké skrine so vstavanými spotrebičmi (rúra, chladnička a.i.), je potrebné zachovať vrchné odvetrávanie vstavaných spotrebičov zabezpečené konštrukciou nábytku. V prípade porušenia ventilácie odvetrávania môže byť prípadná reklamácia týchto spotrebičov zo strany akéhokoľvek výrobcu a jeho autorizovaného servisu zamietnutá.

8.2b Zásady pre vyvedenia inž. sietí pri DOLTI a DOLTI COLLECTION
- Kuchyne DOLTI a DOLTI COLLECTION poskytujú za chrbtom korpusu spodných skríň inštalačný priestor 60mm ku murivu (inštalačná škára), tento je však rušený priamo za telom vstavaných spotrebičov (viď. upozornenie nižšie, t.j. všeobecná zásada o plánovaní inštalácii pre vstavané kuchynské spotrebiče). Inštalačná škára 60mm ďalej neplatí ani pri potravinový a technických vysokých skriniach typológie A14 a A5, ktoré sa zadnou hranou bočníc korpusov opierajú priamo o murivo.

- Priamo za telom vstavaných spotrebičov nesmie byť vyvedená ani vedená žiadna inštalácia.

- Nad priestorom varnej dosky a drezu nie je vhodné umiestňovať žiadnu nástennú inštaláciu elektriny, a.i.

- Vodovodné inštalácie nie je vhodné na stene umiestňovať do jednej zvislej osi s akoukoľvek elektroinštaláciou, pokiaľ sa elektroinštalácia nachádza vertikálne pod úrovňou vodovodnej inštalácie

- Pri spúšťaní akýchkoľvek stropných podhľadov nad technické vysoké skrine so vstavanými spotrebičmi (rúra, chladnička a.i.), je potrebné zachovať vrchné odvetrávanie vstavaných spotrebičov zabezpečené konštrukciou nábytku. V prípade porušenia ventilácie odvetrávania môže byť prípadná reklamácia týchto spotrebičov zo strany akéhokoľvek výrobcu a jeho autorizovaného servisu zamietnutá.

8.3. Akékoľvek inštalácie by mali byť vedené murivom pod omietkou. V prípade, že akékoľvek inštalácie povedú po povrchu múru, mala by byť táto skutočnosť zohľadnená už pri plánovaní kuchynskej zostavy. Zároveň je potrebné do kalkulácie priestoru zahrnúť väčšie nutné odsadenie zostavy od steny a teda zmenšenie okolitého priestoru.

8.4. Pre zavesenie horných skriniek, políc, digestory by malo mať murivo minimálnu hrúbku80 mm (betón min. 100 mm). Ďalej materiál muriva musí mať nevyhnutne nosné vlastnosti.

8.5. V prípade, že steny sú zo sadrokartónu, alebo podobného materiálu, je potrebné zabezpečiť výstuhu pre zavesenie vrchných skriniek a to cca 50 mm nad a 150 mm pod vrchnou hranou pre jednotlivé skrinky, police a digestora podľa typu, t.j. zabezpečiť nosné vlastnosti stavebného materiálu, ktorý vo všeobecnosti nie je nosnými vlastnosťami charakteristický.

8.6. V prípade, že uvažujete o ostrovčekovom riešení priestoru pre varenie so závesným odsávačom pár (digestorom), počítajte prosím, s hmotnosťou tohto spotrebiča, ktorá môže v závislosti na výrobcovi a modely presiahnuť aj 50 kg. Pre konkrétne prípady je záväzný inštalačný návod a odporúčania výrobcu spotrebiča. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť vzhľadom na konštrukciu stropu - odporúčame pevnú konštrukciu s minimálnou výškou 2 400 mm (+2,400 m). V prípade sadrokartónových podhľadov a stropných konštrukcií, nemožno bez dodatočných výstuh ostrovné závesné digestory inštalovať.

8.7.Pre bezproblémovú inštaláciu kuchynskej linky po technickej i estetickej stránke je veľmi vhodné maximálne rovné murivo ako zvislo, tak vodorovne; rohy musia mať 90 °, pričom prípadné odchýlky vznikajúce na montáži z dôvodu stavebnej prípravy priestoru idú na ťarchu kupujúceho. Z hľadiska nábytkárskej montáže je potrebné dodať, že priorita inštalácie je uhlovanie korpusov, ustálenie vodováhy zostavy nábytku (vrchnej a spodnej), prevedenie šablónového rohového spojenia pracovných dosiek, a.i. úkony, ktoré uvádzajú zostavu do striktného stavu vytýčenia jej hmoty v priestore. Akákoľvek stavebná odchýlka v zmysle vyššie popísaného sa môže nežiaducim spôsobom prejaviť na očakávanom vzhľade zostavy nábytku v priestore.

8.8. Pre odťah digestora odporúčame originálne odťahové potrubie. odťahové potrubie by malo vyčnievať cca 50 mm zo steny a mať spád cca 2% smerom von pre správny odvod kondenzátu. Každá redukcia či ohyb potrubia znižujú výslednú účinnosť digestora.

8.9. Pred montážou kuchynskej linky musia byť osadené všetky elektrické zásuvky, vypínače, T-ventily ("roháčiky") na vodu, vodovodné odpady, plynoinštalácie a.i. a to vo vhodnej pozícii voči navrhovanej zostave kuchynskej linky.

8.10. Pre montáž chrbtových obkladových panelov muriva z horľavého materiálu (drevo, LDTD,MDF, DTD) musia byť všetky elektrické zásuvky a vypínače opatrené krabicami určenými pre tento typ materiálu.

8.11. Obklady stien odporúčame inštalovať vždy až po montáži kuchynskej zostavy. Najmä pri členitejších zostavách je hranica obkladania stien smerodajne vytýčená až ustálenou zostavou nábytku.

8.12. V prípade, že je pracovná doska plánovaná do okna (tzv. zapustenie do parapetu), prípadne podobných výklenkov, je potrebné dodržať presný rozmer múru a pravosť uhlov pod oknom a samotným krídlom okna. Je nutné v súvislosti s výškou spodnej zostavy bez pracovnej dosky, dodržať stavebnú výšku ostenia parapetu vo výške: VÝŠKA SPODNEJ ZOSTAVY BEZ PRACOVNEJ DOSKY mínus 5mm, a zároveň VÝŠKU KRÍDLA OKNA DODRŽAŤ MIN. 5mm NAD ÚROVŇOU VÝŠKY SPODNEJ ZOSTAVY S PRACOVNOU DOSKOU (prípadne 5mm nad výškou najvyššie osadeného prvku pracovnej dosky (napr. drezu vytŕčajúceho od povrchu pracovnej dosky). Všetky vyššie uvedené výškové určenia sú myslené od definitívnej podlahovej krytiny (+-0,000 m).

8.13. Po zameraní priestoru a naplánovaní finálnej kuchynskej zostavy je potrebné zabezpečiť zhodu dispozície s plánom. Ak dôjde k zmenám v interiéri (a to vrátane napríklad zmeny prístupových ciest), informujte prosím okamžite svojho odborného predajcu.

8.14. Pokiaľ je pri zameraní priestoru určeného pre inštaláciu kuchynskej linky tento priestor zastavaný, napríklad pôvodnou kuchynskou linkou, obkladmi na stenách a pod., alebo v situácii, keď priestor nie je stavebne plne dokončený, nie je možné priestor plnohodnotne zamerať a je nevyhnutné druhé kontrolné zameranie. V prípade, že toto druhé kontrolné zameranie neprebehne, nemožno výsledok zamerania nedokončeného alebo obsadeného priestoru brať ako záväzný, pričom táto skutočnosť môže byť zohľadnená pri prípadnom uplatnení práv z chybného plnenia či záruky. Do vykonania druhého kontrolného zamerania v prípade podľa v tomto bode doposiaľ uvedeného sa neodporúča zo strany zákazníka požadovať zadanie diela zostavy kuchynskej linky do výroby, nakoľko v takom prípade neexistuje možnosť garancie predávajúceho o vhodnosti rozmerov diela do stavebne definitívne ukončeného priestoru a to aj napriek prvotne vykonanej a predávajúcim vyčerpanej služby výjazdu zameriavača.

8.14a. Priestor vhodný pre smerodajné zameranie dispozície pre osadenie novo-navrhovanej zostavy kuchynskej linky:

Priestor má dokončené definitívne podlahy, toto platí najmä pri nutnosti určovania výšky parapetov voči podbiehajúcej pracovnej doske popod parapet,resp. pri zapustení pracovnej dosky do parapetov (výklenkov), alebo pre určenie definitívnej svetlej výšky miestnosti (napr. zostavy po strop). - Priestor má hotové definitívne stropy.

- Priestor má hotové definitívne povrchy stien (dôležité pre určenie uhlov a definitívnych dĺžok stien).

- V prípade, že nie sú hotové vyvedenia a vedenia inžinierskych sietí (IS), pri zameraní, prípadne pri zameraní ich pozície nevyhovujú navrhovanej zostave, odporúča všetky nutné zameriavač priamo v priestore, a predajca v projektových výkresoch pre pozície vývodov inžinierskych sietí upravených po zameraní (t.j. v technickej dokumentácii pre navrhovanú zostavu diela). V prípade, že zo zamerania vyplývajú ďalšie zmeny v projekcii , zameriavač neodporúča žiadne pozície vedenia a vyvedenia IS, ale naopak tieto po vykonaných projekčných zmenách odporučí len predajca v projektových výkresoch pre pozície vývodov inžinierskych sietí upravených po zameraní (t.j. v technickej dokumentácii pre navrhovanú zostavu diela).

8.15. Pre úspešný priebeh montáže nábytku je potrebné zo strany kupujúceho zabezpečiť elektrické pripojenie 220/230 V, prevádzkovú teplotu minimálne 18 °C, max. 30 °C, konštantnú vlhkosť v rozmedzí 25% - 65%. V neposlednom rade tiež prítomnosť zodpovednej osoby, ktorá následne dokončené dielo prevezme. Uvedené teplotné a vlhkostné rozsahy je nutné udržiavať aj pri ďalšej existencii zmontovanej zostavy nábytku a pri jej užívaní v priestore.

III. OŠETROVANIE, STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
9. VŠEOBECNÉ POKYNY K OŠTEROVANIU

9.1.Znečistenie čo najrýchlejšie odstráňte. Čerstvé škvrny možno odstrániť podstatne ľahšie a väčšinou i úplne.

9.2. Zásadne používajte len jemné a vodou rozpustná čistiace prostriedky pre domácnosť (napr. tekuté neutrálne mydlo), ktoré sú v informácii o výrobku výslovne určená na kuchynský nábytok, resp. nábytok všeobecne, t.j. univerzálne čističe povrchov (multi-surface cleaner) bez obsahu akýchkoľvek agresívnych látok a drsných štruktúr.

9.3. Na kuchynskej linky spoločnosti Oresi odporúčame použiť špeciálny čistič povrchov nábytku „Oresi kitchen cleaner“.

9.4. Pri ošetrovaní zaobchádzajte s vodou úsporne, lebo prílišné množstvo vody môže spôsobiť nenávratné poškodenie komponentov kuchyne. Je nevyhnutné zotierať po akomkoľvek úkone pôsobiacu vlhkosť vždy do sucha (zotretie po čistení komponentov nábytku viď. bod. 9.6.). Dlhodobé a neprimerané pôsobenie akejkoľvek vlhkosti priamo na komponenty nábytku môže mať za následok nezvratné poškodenia mechanického charakteru, ktoré sa nezohľadňujú v rámci vybavení pre reklamácie, t.j. nie sú vyhodnocované ako vada materiálu, ale ako dôsledok chybnej údržby.

9.5. Použite najlepšie mäkkú utierku, ktorá nepúšťa vlákna, alebo kožu, ktorú namočíte v jednopercentnom mydlovom roztoku, či inom vhodnom čistiacom prostriedku. Dbajte na to, aby použitá tkanina / koža bola úplne čistá. Chúlostivý povrch (napr. lak) môžu poškodiť aj najmenšie zvyšky nečistôt. takéto prípady môžu byť zohľadnené pri uplatnení práv z chybného plnenia či záruky.

9.6.Všetky časti po vyčistení dôkladne, ale opatrne s malým tlakom a mäkkou handrou utrite dosucha.

9.7. V žiadnom prípade nepoužívajte: čistidlá s obsahom rozpúšťadiel alebo alkoholu, čistidlá, ktoré obsahujú kyseliny (napr. citrónová / octová), nitroriedidla alebo riedidlá na syntetickú živicu, farbené čistidlá, leštenky, vosky, prášky na drhnutie, oceľovú vlnu, drôtenky, utierky z mikrovlákna a parné čističe, lebo môžu porušiť povrch tak silno, že renovácia už nebude možná Špecifiká pre jednotlivé materiály a komponenty doplňujúce všeobecné pokyny:

10. MATNÉ POVRCHY
10.1. Všetky časti po vyčistení dôkladne, ale opatrne s malým tlakom a mäkkou handrou utrite dosucha. Prílišné trenie matného povrchu môže spôsobiť lesklé miesta.

10.2. Pri čistení matných a hladkých povrchov laminovania pracovných dosiek sa sústreďte na dostatočné hĺbkové vyčistenie, t.j. s použitím saponátového neagresívneho čistiaceho prostriedku bez obsahu drsných štruktúr a mäkkej utierky. Čistenie len vlhkou utierkou namočenou do vody môže mať za následok tvorbu a výskyt škvŕn od vodného kameňa na laminovanom povrchu, ktoré môžu byť viditeľné najmä na tmavých dekóroch laminovania.

11. UŠĽACHTILÝ/ZAMATOVÝ/HODVÁBNY MAT A POVRCH SO SATÉNOVOU FARBOU
11.1. Zamatovo-hodvábneho matného efektu sa dosahuje zvláštnou pórovitosťou povrchu. Tá robí povrch citlivý na kvapaliny so silným sfarbením, ako je napr. šťava z čiernych ríbezlí, kečup, červené víno atď., ale aj tuky. Tu obzvlášť platí, že čistenie sa musí vykonať okamžite. Pokiaľ škvrna raz zaschne, už nemusí byť možné ju úplne odstrániť bez jej viditeľného pozostatku (stopy). Pomocou agresívnejších prostriedkov alebo abrazívnych látok sa povrch vyleští, t.j. naruší sa jeho zamatovo-hodvábny (saténový) mat a vznikne viditeľná lesklá škvrna.

11.2. Znečistenie čo najrýchlejšie (okamžite) odstráňte a v žiadnom prípade ich nenechajte zaschnúť. najmä látky s vysokým podielom farbiva (káva, čaj, omáčky, zelenina, červené víno) po zaschnutí už nemusí byť možné úplne odstrániť.

11.3. Prípadné reklamácie povrchu pod ochranou PE fóliou, s ktorou sú tieto povrchy dodávané (škrabance, vady laku/laminovania/akrylátu/fólie a.i.) je nutné pre doloženie súčinnosti pri podaní reklamácie zo strany kupujúceho zachytiť na fotografiu tak, aby na tejto bolo viditeľné poškodenie (vada) a z časti odstránená PE ochranná fólia, tzn. že poškodenie bolo zachytené bezprostredne pri vybalení z ochrannej fólie, tzn. takáto fotografia autenticky zachytáva, že k poškodeniu nedošlo pri ďalšej manipulácii po odstránení ochrannej PE fólie. Podanie takejto reklamácie musí byť neodkladné, t.j. bezprostredne po dodaní , resp. montáži ak montáž bola k objednávke diela dodanou službou a zároveň mohla byť vykonaná bezprostredne po dodaní.

12. LAKOVANÉ/LAMINOVANÉ/FÓLIOVANÉ POVRCHY S LESKOM/VYSOKÝM LESKOM, AKRYLÁTOVÉ POVRCHY
12.1.Lesklé povrchy sa vyznačujú veľmi dobrou možnosťou čistenia. Aby povrchy počas výrobného procesu aj pri expedícii neutrpeli poškodenia, sú potiahnuté PE ochrannou fóliou. tú možno odstrániť až po poslednom montážnom kroku, prípadne po ukončení ďalších prác v ich okolí, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie povrchu. Po odstránení fólie je povrch ešte veľmi citlivý. Úplného vytvrdnutia a aklimatizácie na prostredie dosiahne až po niekoľkých dňoch (do týždňa). odporúčame, aby ste do vytvrdnutia ešte citlivé povrchy chránili a zabránili mechanickému namáhaniu. Sem patrí aj intenzívne pokusy o čistení.

12.2. Prípadné reklamácie povrchu pod ochranou PE fóliou, s ktorou sú povrchy dodávané (škrabance, vady laku/laminovania/akrylátu/fólie a.i.) je nutné pre doloženie súčinnosti pri podaní reklamácie zo strany kupujúceho zachytiť na fotografiu tak, aby na tejto bolo viditeľné poškodenie (vada) a z časti odstránená PE ochranná fólia, tzn. že poškodenie bolo zachytené bezprostredne pri vybalení z ochrannej fólie, tzn. takáto fotografia autenticky zachytáva, že k poškodeniu nedošlo pri ďalšej manipulácii po odstránení ochrannej PE fólie. Podanie takejto reklamácie musí byť neodkladné, t.j. bezprostredne po dodaní , resp. montáži ak montáž bola k objednávke diela dodanou službou a zároveň mohla byť vykonaná bezprostredne po dodaní.

13. MASÍVNE DREVO A DÝHA Z PRAVÉHO DREVA
13.1.Drevo je živý materiál, preto nesmie byť vystavené extrémne vlhkému ani suchému prostrediu. Spracované drevo je prispôsobené bežnej vlhkosti vzduchu 45-65%. Pri varení je teda dôležité zapnúť s dostatočným predstihom digestora to v súlade s návodom výrobcu spotrebiča a zabezpečiť tak dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

14. SKLENENÉ POVRCHY
14.1. Spravidla stačí vyčistiť sklenenú plochu vlažnou vodou a trochou tekutého neutrálneho mydla (cca 1%). V prípade ťažšie odstrániteľných nečistôt a látok obsahujúcich tuk a olej (mastné znečistenie) použite navyše bežne dostupné čistidlo určené na sklo.

14.2. Použite najlepšie mäkkú utierku, ktorá nepúšťa vlákna, kožu alebo mäkkú špongiu. Na čistenie sa hodia aj utierky z mikrovlákna. Neodporúčame bavlnenú tkaninu.

14.3.U povrchov zo saténovaného (matného) skla nie je odporúčané používať čistiace prostriedky obsahujúce silikón alebo kyselinu.

14.4.V žiadnom prípade nepoužívajte: drsné hubky, prášky na drhnutie, oceľovú vlnu a drôtenky, pretože poruší povrch tak silno, že renovácia už nebude možná.

15. PRACOVNÉ DOSKY
15.1. Povrch by nikdy nemal byť ošetrovaný abrazívnymi prostriedkami. nezvratné škody spôsobí aj rezanie (krájanie) a naklepávanie priamo na doske alebo odkladanie horúcich hrncov a panvíc a iného riadu priamo na povrch pracovnej dosky. preto vo všeobecnosti používajte doštičky na krájanie a podložky pod hrnce, resp. kuchynský riad.

15.2. Na ošetrenie a čistenie použite mäkkú handru, kožu, mäkkú hubku alebo utierku z mikrovlákna.

15.3. V žiadnom prípade nepoužívajte: drsné hubky, prášky na drhnutie, oceľovú vlnu a drôtenky, pretože poruší povrch tak silno, že renovácia už nebude možná.

15.3. V žiadnom prípade nepoužívajte: drsné hubky, prášky na drhnutie, oceľovú vlnu a drôtenky, pretože poruší povrch tak silno, že renovácia už nebude možná.

15.4.Zabráňte vlhkosti pôsobiacej pozdĺž škár, hrán, rohových spojení a výrezov pre varnú dosku, drez, prípadne iné do výrezov v pracovnej doske osadené prvky.

15.5. Pokiaľ nie je stanovené v návode od výrobcu spotrebiča inak, umývačku otvorte až za cca 20 min. po uplynutí programu, aby para mohla v umývačke skondenzovať. Pokiaľ niečo nutne potrebujete, dvierka umývačky úplne otvorte, vyberte predmet a umývačku opäť úplne zatvorte (nie len privrieť). Pokiaľ je umývačka vybavená funkciou automatického otvorenia dverí po uplynutí programu (AIR DRY, TOTAL DRY a.i.) na škáru pootvorené dvere po automatickom otvorení neodkladne otvorte úplne. Príliš dlhé prudké pôsobenie horúcej pary môže mať za následok nezvratné poškodenia nábytku v okolí partii umývačky riadu, takéto poškodenia budú považované za spôsobené nedodržaním tohto bodu návodu pre užívanie.

15.6. Pohyb predmetov s drsnou spodnou stranou (podšálky, tanieriky a.i.) Môže na vysokolesklom alebo matnom povrchu viesť k viditeľným škodám.

15.7. Na pracovnú dosku nepokladajte vlhké uteráky alebo utierky, alebo iné vlhké predmety aby vyschli. Povrch pracovnej dosky môže byť nezvratne poškodený pôsobením vlhkosti (t.j. mechanické poškodenie nesprávnym užívaním)

16. ÚCHYTKY (MADLÁ)
16.1.K ošetrovaniu a čisteniu používajte mäkkú handru, kožu alebo mäkkú hubku a bežné domáce neutrálne čistidlo bez obsahu drsných štruktúr.

16.2.Na k čelám a dverám ukotvené úchytky (madlá) nevyvíjajte neprimeraný tlak, ktorým môže byť spôsobenie tzv. vyštiepenie z materiálu dverí a čiel v oblasti ich ukotvenia.

17. ZÁVESY OTOČNÝCH DVERÍ (PÁNTY)
17.1. Závesy by sa mali vo všeobecnosti raz ročne ľahko naolejovať, aby bolo zaručené hladké fungovanie. To platí aj pre kovové otočné kĺby a funkčné kovania. odporúča sa použitie bežných minerálnych olejov určených na tento účel, prípadne sprejov na báze silikónu. Naopak všetky plastové časti sú bezúdržbové. Ďalej sa odporúča závesy priebežne zoštelovať pre zabezpečenie optimálnej pozície škár medzi jednotlivými čelami a dverami celej zostavy kuchynskej linky.

18. KLZNÉ PLOCHY POTRAVINOVÝCH A INÝCH SKRINÍ (POJAZDY)
18.1. Sú bezúdržbové a spravidla nevyžadujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Nesmú byť nikdy naolejované.

18.2.Ak sa skriňa ťažko otvára, môže to byť spôsobené znečistením klzných plôch, pojazdových plôch a koliesok, prípadne ložísk. V takom prípade nesmiete nikdy použiť mazivá ako olej, tuk alebo silikónový sprej. Zároveň preverte dodržaní maximálnej nosnosti.

18.3. Na odstránenie znečistenia klzných a pojazdových plôch postačí dôkladné očistenie všetkých klzných plôch, pojazdov a koliesok čistou a suchou handrou (jemnou kefkou). Odporúča sa vyvarovať znečisteniu klzných a pojazdových plôch od ukladaných položiek (múka, cukor, káva, soľ a.i.)

19. VSTAVANÉ DREZY, VODOVODNÉ BATÉRIE
19.1. K ošetrovaniu a čistenie používajte mäkkú handru, kožu alebo mäkkú hubku a bežné domáce neutrálne čistidlo, v prípade čistenia povrchu batérii a nerezových (plechových) drezov bez drsných štruktúr)

19.2.V prípade ťažko odstrániteľných nečistôt a škvŕn od vody použite bežné domáce ošetrujúce prostriedky. Náletovú hrdzu ušľachtilej ocele najlepšie odstránite bežným domácim čistidlom na leštenie kovu.

19.3. Vedľa vyššie uvedených bodov dodržujte aj pokyny na ošetrovanie od jednotlivých výrobcov týchto komponentov.

19.4.Pri tzv. granitových drezoch a drezoch zo sklovláknito-plastového materiálu (Tectotnite - /Franke/) sa odporúča priebežne (cca 1x / týždeň) hĺbkové čistenie so zameraním na odstránenie vrstvy vodného kameňa. Tento úkon sa odporúča najmä v oblastiach s tvrdou vodou.

20. ZÁSOBNÍKY NA PRÍBOR
20.1. Na ošetrovanie a čistenie používajte mäkkú handru, kožu alebo mäkkú hubku a bežné domáce neutrálne čistidlo bez drsných štruktúr. Pre uľahčenie manipulácie pri čistení je možné príborník vybrať z priestoru zásuvkového (šuplíkového) boxu.

21. VARNÉ DOSKY A RÚRY NA PEČENIE
21.1. Nečistoty odstráňte čo najrýchlejšie, inak sa pri ďalšom zapnutí pripečú. Pokiaľ je varná doska ešte horúca, použite škrabku na dosky dodanú výrobcom spotrebiča.

21.2.K ošetrovaniu a čistenie používajte mäkkú handru, kožu, mäkkú hubku, škrabku na dosky a bežné domáce neutrálne čistidlo alebo špeciálne čistidlo, odporúčané výrobcom spotrebiča.

21.3.V prípade ťažko odstrániteľných nečistôt, spôsobených vodou, vápnikom alebo abráziou hrncov, použite špeciálne čistidlo, odporúčané výrobcom spotrebiča.

21.4.Vedľa vyššie uvedených bodov dodržujte aj pokyny na ošetrovanie od jednotlivých výrobcov. Tieto sú obvykle priložené v tlačivách v balení elektrospotrebičov. Prípadne sa poraďte so zákazníckou linkou daného výrobcu.

21.5. Skontrolujte občas povrchovú teplotu bočného okraja dvierok rúry. Ak sa okraje môžete ešte dotknúť končeky prstov, je teplota nižšia ako cca 70 ° C a vydávanie tepla je v poriadku. Ak nie, je vhodné nechať skontrolovať tesnosť dverí odborným servisom výrobcu spotrebiča. Inak nemožno vylúčiť neopraviteľné škody na vedľa stojacich skrinkách.

22. DIGESTORY, VODNÁ PARA, CIRKULÁCIE VZDUCHU
22.1. Pri varení zaistite dostatočný prívod a odvod vzduchu v kuchyni. priestor kuchyne musí byť primerane vykurovaný, aby sa teplé pary (výpary, plynné splodiny) nezrážala na studenom povrchu nábytku.

22.2. Zásadne používajte odťah pary. Odťah pary zapnite pred varením na primeraný stupeň výkonu a po varení vezmite do úvahy dobeh. Vlhkosť z pary, ktorá sa vyskytne na susedných skrinkách, po varení dosucha utrite. Upravte stupeň výkonu digestora podľa svojich individuálnych zvyklostí pri varení a podľa priestorových podmienok. pritom vám pomôže návod na obsluhu digestora.

22.3. Pravidelne vymieňajte uhlíkový filter v digestore v súlade s pokynmi výrobcu spotrebiča (platí len pri recirkulácii), aby sa zabezpečili dostatočný odťah a filtrácia pachov. Filtre meňte pri bežnom použití kuchynskej linky minimálne 1 × za pol roka.

22.4.Kávovar, rýchlovarnú kanvicu alebo hriankovač nikdy nestavajte pod závesné skrinky. Môže to spôsobiť poškodenie nábytku. Preto vlhkosť z pary najlepšie ihneď osušte, rozliatu vodu zotrite. Dodržujte tiež návod na obsluhu od výrobcu spotrebiča.

23. DEFINÍCIA PRIMÁRNEJ ÚŽITKUSCHOPNOSTI KUCHYNSKEJ ZOSTAVY
23.1.Kuchyňa nemá dôvodne brániace prekážky pokiaľ je realizačne v dohodnutých termínoch pre ďalšie užívanie zabezpečené: odkladanie do určených priestorov (primárne korpusy skríň) dodaného nábytku, využívanie pracovných záťažových plôch na prípravu jedla - stravy, prípadne inú činnosť na ktorú sú určené, osadenie vodných umývacích prvkov pokiaľ ich zmluvne dodáva Oresi Slovakia, osadenie varných a pečiacich prvkov pokiaľ ich zmluvne dodáva Oresi Slovakia, osadenie chladiacich prvkov pokiaľ ich zmluvne dodáva Oresi Slovakia. Narušenie primárnej úžitku schopnosti (dôvodne brániaca prekážka v užívaní diela ako celku) je v prípade absencie odkadacích priestorov (korpusov skriní) len pokiaľ absentuje viac ako 1/3 z dojednaných prvkov, V prípade pracovných záťažových plôch sa nejedná o barové a stolovacie plochy a v prípade vodných a umývacích, varných , pečiacich a chladiacich prvkov len v prípade pokiaľ z týchto je v absencii 1/3 z ich celkové počtu (počtu v śučte všetkých týchto prvkov). Absencia (realizačné, či dodacie omeškanie) iného počtu vyššie uvedených kľúčových prvkov, prípadne prvkov iných , napr. dverí a čiel a pod. sa považuje po dobu ich dlhovosti zo strany predávajúceho nad rámec zjednaných dodacích , či realizačných termínov za ovplyvnenie čiastočnej úžitkuschopnosti diela.

Radi uvítame Vaše otázky, námety a pripomienky na nasledujúcom e-maily alebo korešpondenčnej adrese: Oresi Slovakia s. r.o., Gen. M.R. Štefánika 7263/6, 91101 Trenčín E: info@oresi.sk, www.oresi.sk
HĽadáte odpovede na vaše otázky? Stačí vyplniť tento formulár. Obratom vás budeme kontaktovať. Spoľahnite sa.    Oresi s.r.o., Oresi © 2023