Vzdelávanie

OPPA projekt

Praha & EU – Investujeme do vašej budúcnosti Európsky sociálny fond

Názov projektu: Vzdelávanie pražských zamestnancov Oresi s.r.o.
Registračné číslo projektu: CZ.2.17/1.1.00/31089

Dňom 1.12.2008 sme zahájili realizáciu projektu Vzdelávanie pražských zamestnancov Oresi s.r.o.. Na tejto stránke budú uverejňované informácie o jeho realizácii.

Priebeh projektu:

 • Dňa 8.12.2008 bolo vyhlásené výberové konanie na dodávateľa vzdelávacích služieb.
 • V januári 2009 bolo výberové konanie na dodávateľa vzdelávacích služieb ukončené.
 • Školenie bude zrealizované pre 34 zamestnancov pražských predajní – vzdelávanie manažérov predajcov, vzdelávanie odborných predajcov a vzdelávanie v PC kurzoch.
 • Školenie bolo zahájené vo februári 2009.

Projekt OP LZZ

Názov projektu: Efektívne zvyšovanie adaptability a konkurencieschopnosti zamestnancov ORESI s.r.o.

Registračné číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00077

 • Dňom 1.9.2009 sme zahájili realizáciu projektu
 • Na tejto stránke budú zverejňované informácie o jeho realizácii
 • Dňa 21.9.2009 - vyhlásené výberové konanie na dodávateľa vzdelávacích služieb
 • Ďalej na tieto stránky umiestnime Zadávaciu dokumentáciu vo formáte PDF na stiahnutie.
 • Dnem 28.2.2011 jsme ukončili realizaci projektu
 • Fotografie z provedeného zhodnocení závěrečné monitorovací zprávy

Projekt SITINA

Název projektu: Cestou vzdelávanie ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců malých podniků – partnerů Oresi s.r.o.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00050

  Zahájení realizace projektu společnosti SITINA CZ s.r.o., který je spolufinancovaný z fondů EU, ESF, OP LZZ a státního rozpočtu, proběhlo dne 1.9.2009. O realizaci projektu Cestou vzdelávanie ke zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti zaměstnanců malých podniků – partnerů Oresi s.r.o. bude společnost informovat na svých webových stránkách. Dne 24.9.2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb a ukončeno bylo dne 13.10.2009. Vítězným dodavatelem se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. Dne 26.2.2010 bylo vyhlášeno výběrové řízení na doplňkové služby v projektu (ubytování,stravování) a dne 17.3.2010 bylo ukončeno. Vítězným dodavatelem doplňkových služeb v projektu se stala společnost Valero.

Duben – prosinec 2010:

V tomto období jsme zahájili školení. Prvním kurzem, který se nám podařilo realizovat, byl kurz Efektivní komunikace se zákazníkem ve dnech 12. – 13. 4. 2010. Tímto kurzem pak byly proškoleny ještě další 4 skupiny. Tímto stylem jsme postupovali v průběhu celého projektu, každý kurz byl školený celkem pro 5 různých skupin. Dalšími kurzy do konce roku 2010 byly:

  Prodejní dovednosti MS Office + outlook Komunikace v obtížných situacích Profesionální zákaznický servis, environmentální chování, rovné příležitosti Řešení konfliktních situací Osobnost prodejce

Leden – duben 2011:

V tomto období jsme pokračovali ve školení stejným způsobem jako dosud, tedy každým kurzem bylo 5 různých skupin. Jednalo se jmenovitě o tyto kurzy:

  Efektivní telefonická komunikace Stres a time management

Květen – srpen 2011:

Od května do ukončení projektu, které nastalo 31. srpna 2011, jsme proškolili zbývající kurzy:

  Psychologie prodeje Vyjednávání se zákazníkem Jak vyžít znalost typologie osob při uzavírání obchodu

Opět byl každý kurz školený pětkrát, pro pět různých skupin.

Projekt byl ukončen ke dni 31. srpna 2011. Podařilo se nám úspěšně zrealizovat veškeré naplánované kurzy v projektu a zároveň jsme naplnili i cíle, které jsme si stanovili před samotnou realizací projektu. Projekt je hodnocen jako úspěšný a přínosný jak jednotlivými partnery, tak školenými prodejci.

HVIEZDNE KUCHYNE

AKCIE a VÝHODY

CENOVÉ PRÍKLADY

DEVELOPERI

O NÁS