Centrála Oresi Slovakia s. r. o.:

Oresi Slovakia s. r. o.
Ul. Gen. M. R. Štefánika 6
911 01 Trenčín

+421 326 499 022
info@oresi.sk